Första prästvigningen på åttiofem år

Kyrka i Himarë i södra Albanien. Foto: Wikimedia Commons

Den apostoliska administrationen för södra Albanien grundades 1939. Åttiofem år senare, i slutet av april, skedde den första prästvigningen.

Det var den 25 april som fader Paolo Marasco vigdes i Sankt Petrus och Paulus katolska kyrka i Lushnjë i centrala Albanien. Medlem i en monastisk kommunitet i italienska Rimini är den nye prästen den förste som vigts inom den apostoliska administrationen, kyrkorättsligt att jämföra med ett stift.

Hittills har andra stift, framför allt stiftet Rimini, försett den apostoliska administrationen för södra Albanien med präster. Administrationen, en jurisdiktion som brukar upprättas i missionsområden innan det blir ett eget stift, täcker över halva landets yta men betjänar endast runt tretusen katoliker, runt 0,2 procent av befolkningen. Historiskt har majoriteten av Albaniens katoliker, som tillhör den latinska riten eller den albanska grekisk-katolska kyrkan, funnits i den norra delen av landet, där landets fem regelrätta, katolska stift ligger. I södra Albanien är den stora majoriteten muslimer och den kristna minoriteten utgörs nästan uteslutande av ortodoxt kristna.

År 2011 var en av tio av landets knappt tre miljoner invånare katoliker. Landet blev 2014 påve Franciskus första europeiska resmål som påve, och andelen katoliker har nu stigit till nästan en av fem.

(The Pillar)