Heliga stolen redo att medverka i fångutväxling mellan ryska och ukrainska krigsfångar

Foto: Pexels.com

Påven Franciskus har i dagarna förnyat sin vädjan om fångutväxling mellan ryska och ukrainska krigsfångar, och försäkrat om att Heliga stolen önskar underlätta arbetet att få ett sådant till stånd.

Det var när påve Franciskus talade under Regina coeli-bönen i söndags, som han vädjade om ett ”utbyte av alla fångar i Ryssland och Ukraina”. Han fortsatte med att försäkra alla inblandade parter att Heliga stolen är redo att underlätta alla ansträngningar i detta avseende, särskilt när det gäller dem som är allvarligt sårade och sjuka. Därefter förnyade han sin ständiga vädjan om böner för fred: ”Låt oss fortsätta att be för fred, i Ukraina, i Palestina, i Israel, i Myanmar… låt oss be för fred!”

Hittills har Ryssland och Ukraina genomfört över femtio fångutväxlingar sedan krigets början, och flera tusen fångar har släppts på båda sidor. I januari förra året nämnde Ukrainas president Volodymyr Zelensky att omkring tretusen ukrainska soldater då hade befriats efter dessa överenskommelser. Påven har under krigets gång vädjat om fångutbyte vid många och olika tillfällen. Han har anförtrott kardinal Matteo Zuppi uppdraget som sitt personliga sändebud i konflikten, och gett honom ansvaret att bland annat fokusera på utbyte av fångar och på att kidnappade ukrainska barn ska få återvända från Ryssland.

Ukrainska grekisk-katolska kyrkans vädjan

I sin påskhälsning till dem som följer den julianska kalendern, som firade påsk den 5 maj, upprepade hans salighet Sviatoslav Shevchuk, som leder den ukrainska grekisk-katolska kyrkan, påvens vädjan: ”Påven Franciskus ord om utbyte har satt djupa spår i de kristnas hjärtan både i Ukraina och i Ryssland. I dag vill vi inte bara höra påven Franciskus ord och vädjan, utan vi vill att hans ord om ”alla för alla”-utbytet ska bli ett imperativ för oss, en uppmaning till konkreta handlingar.”

I synnerhet begärde storärkebiskopen att tre kategorier av krigsfångar ska släppas: kvinnliga militärer, sjukvårdspersonal och tillfångatagna präster. Han påminde om att det för närvarande rör det sig om omkring åttatusen militärer och omkring sextonhundra civila ukrainare som är fängslade i Ryssland.

(Vatican News)