Ännu en turkisk kyrka blir moské

Foto: Wikimedia Commons

Den världsberömda kyrkan Hagia Sofia i Istanbul gjordes för fyra år sedan om till moské. Nu har turen kommit till ytterligare en av Istanbuls historiska kyrkor, Chorakyrkan, där man nyligen höll den första muslimska bönestunden.

Efter att ha genomgått en renovering i fyra år har den tidigare ortodoxa Chorakyrkan nu återöppnats som moské med namnet Kariyemoskén. I motsats till Hagia Sofia, och andra tidigare kyrkobyggnader som omvandlats, har man dock under renoveringen av byggnaden inte målat över kyrkorummets fresker utan endast täckt för vissa av dem med draperier, som kan dras undan när det inte är bönestund.

Chorakyrkan har sedan 1945 varit museum men var tidigare en ortodox kyrka och anses vara ett av de viktigaste bysantinska kyrkorummen i världen med mosaiker och fresker från 1300-talet. Kyrkan med intilliggande klosterbyggnader går tillbaka till 500-talet men omvandlades till moské femtio år efter den osmanska erövringen av dåvarande Konstantinopel 1453. Freskerna kalkades då över, men blev inte förstörda.

Vid slutet av andra världskriget gjordes omfattande restaurationer av byggnaden, freskerna togs fram igen, och den öppnades som muséum efter ett regeringsbeslut. Detta beslut ogiltigförklarades dock av Turkiets president Erdogan 2020, och kyrkan invigdes som moské i början av maj, samma helg som de ortodoxt kristna firade påsk.

(Signum, Crux)