Unik liturgi för ursprungsbefolkningen godkänd i Australien

Foto: Pexels.com

Den katolska biskopskonferensen i Australien har godkänt en liturgi som innefattar delar av ursprungsbefolkningens språk och kultur.

Missa Terra Spiritus Sancti – mässa för den helige Andes land – heter den liturgi, som nyligen godkändes av den australiensiska biskopskonferensen. Bruket av mässan, som godkänts för stiftet Broome i delstaten Western Australia, kommer nu att föras vidare till Vatikanens dikasteri för gudstjänsts- och sakramentsförvaltning.

Stiftet Broome omfattar för närvarande endast cirka femtontusen katoliker, men en betydande del av dem tillhör ursprungsbefolkningen och kyrkan är på starkt framväxt bland dem, framför allt bland ungdomar och unga vuxna.

Hoppas på ny rit

Arbetet med att ta fram den nya liturgin har pågått sedan Andra Vatikankonciliet uppmuntrade mässfirande på lokalspråk. Redan under tidigt 1960-tal hade prästen Kevin McKelson börjat verka bland ursprungsbefolkningen i regionen Kimberley i Western Australia och lärt sig fem av deras språk, som han översatte till liturgi, böner och andra texter. Lokalt kallades mässan Missa Kimberley, och har använts ad experimentum sedan slutet av 1960-talet. Med hjälp av ursprungsbefolkningen tog fader McKelson så småningom fram en mer och mer språkligt korrekt liturgi, som trots hans försök dock aldrig blev godkänd av Vatikanen.

Efter fader McKelsons död 2011 har andra arbetat vidare till den slutliga version, som nu godkänts av de australiensiska biskoparna, som ska färdigställa det material som skickas vidare för slutgiltigt godkännande av Vatikanen. I Australien hoppas man på ett godkännande – så småningom – liknande det som gavs den kongolesiska riten 1988, hittills den enda så kallade inkulturerade riten som har godkänts efter Andra Vatikankonciliet.

(National Catholic Reporter, The Pillar)