Påve Franciskus talar med barn

Grace Ellis; översättning: Jim Lagerlöf; KPN, 2024

Även på ett litet språk som svenska finns det en uppsjö böcker som på olika sätt är till stor hjälp för föräldrar att föra tron vidare till barn i småbarnsåren. Ofta tillhör dessa böcker olika kategorier som barnbiblar, illustrerade bönböcker för barn eller böcker som förklarar och illustrerar mässan. Katolska pedagogiska nämnden har i år kommit ut med en bok, i första hand till barn under tio år, i en helt egen kategori: trosförmedling grundad i vår nuvarande påves budskap.

På tretton olika områden går boken igenom olika ämnen, till exempel att ta hand om människor i nöd, Den helige ande, Gud är god och förlåtande, och Gud älskar mig. Med citat från påvens olika predikningar, tal och Twitter-meddelanden innehåller de korta kapitlen, alla med färgglada illustrationer i en stil som talar direkt till de minsta, även en relevant bibelberättelse och därtill en kort förklaring.

Urvalet av ämnena är brett och täcker även frågor man kanske inte tänker på i första hand i samtal med mindre barn, som Jesu kropp och blod och lyckliga familjer. Introduktionen till boken är dessutom mycket bra; i en kort text berättas om Petrus och de andra lärjungarna, och om hur Petrus blev den förste i en obruten linje av påvar. Översättningen till svenska är välgjord med ett enkelt, lättförståeligt språk och är helt fri från de anglicismer som man tyvärr möter allt för ofta i översatt material.

Jag skulle rekommendera boken för högläsning med framför allt barn i sex-sjuårsåldern, som har utvecklat förmågan att resonera, ofta har starka moraliska övertygelser och inte är rädda att tala om känslor och om vad som är rätt och fel. Kapitlen är lagom korta att fungera väl i samband med aftonbön eller i samtal med de allra yngsta barnen i trosundervisningen.

Helena D’Arcy