Music for Male-voice Choir

Galina Gregorieva; Estonian National Male Choir; dir. Mikk Üleoja, Thedor Sink, cello (Toccata Classics TOCC 0679)

Galina Gregorieva, född 1962 i ukrainska Simferopol, är idag en av de tongivande kompositörerna i estniska Tallinn. Hon skriver på basis av sin rysk-ortodoxa bakgrund, hon är hemmastadd i ryska kyrkans skatter av polyfona hymner för den gudomliga liturgin och vespergudstjänsten, men skapar sin egen nutida tolkning och musikaliska gestaltning av texterna. Alltid harmoniskt, aldrig utmanande och kontroversiellt, och med ett varmt, lättillgängligt tonspråk.

Hennes Diptyk från 2011, In Paradisum från 2012 och Bog Gospod (”Gud är Herren”) från 2014 omfattar texter från den kyrkslaviska liturgin. ”Herre, nu låter du din tjänare fara hädan i frid” (Luk 2) och ”Gud är Herren” (Ps 117/118) kommer från Bibeln. Alla är komponerade för manskör. I den senare bildar en traditionell kyrkslavisk melodi den upprepade bakgrunden till en meditativt svävande solosång på cello, som med sin fulltoniga, nästan mänskliga röst ersätter den talade eller sjungna psaltartexten.

På liknande sätt låter hon den ensamma cellon framföra sin Molitva (”Bön”) mot manskörens djupa bakgrundsackord i pianissimo, tills de växer till ett jublande forte. Texten hon lägger i cellons strängar är ”Helgat varde ditt namn”, ur Fader vår.

Agnus Dei och In Paradisum har hon tagit från den latinska mässan respektive rekviemmässan. Här sjunger manskören a cappella, och även här hörs ekon från den österländska liturgin, hennes musik spänner broar mellan traditionerna. Även det gör henne så intressant som religiöst orienterad nutida kompositör.

Verken presenteras på en ny CD med manskören Estonian National Male Choir, grundad 1944 och än idag en av Estlands, och Baltikums, främsta körer. Den strålande cellisten heter Theodor Sink. En musik och en ensemble värd vårt öra och hjärta.

Kaj Engelhart