Saligförklaring i Krakow på lördag

Fader Michal Rapacz, martyr och präst verksam i ärkestiftet Krakow, kommer den 15 juni att saligförklaras i sitt hemstift.

Michal Rapacz föddes 1904 och verkade efter sin prästvigning som församlingspräst på olika platser och kom 1937 till Ploki. Efter att kommunistpartiet tagit över landets regering 1945 började det lokala styret trakassera honom. Han uppmanades lämna sin församling men vägrade.

Natten den 12 maj 1946 tillfångatogs han av en kommunistisk milis. En dödsdom lästes upp och han fördes ut och misshandlades svårt. Det enda han sade var ”låt Din vilja ske, Herre”. Han leddes till en närbelägen skog där han avrättades.

Michal Rapacz begravdes först i en familjegrav, men ligger sedan 1980 begravd bakom sin församlingskyrka i Ploki, i Polens inland.

(Krakows ärkestift)