Havandeskapet

Alva Dahl; Syster Enbär, 2023

Alva Dahls anteckningar under sitt havandeskaps hela förlopp har blivit en bok för kvinnor och mödrar att glädja sig åt. Dahl menar inte att hon erfarit något unikt personligt utan mer det originella i kvinnlighetens mening. Från medvetandet av en ny persons tillkomst som hon som moder får bära och bli vän med, till en tacksamhetens lovsång till livets stora gåva är hennes bok också skriven för männen och papporna. Det lilla barnets pappa är hela tiden närvarande i historien som föremålet för hustruns kärlek.

Kvinnor och mödrar kommer att känna igen sig i Havandeskapet och boken vara till stöd och glädje, och för männen, papporna, kan det bli en läsning för att komma modern mycket närmare. Havandeskapet är deras och boken en meningsfull sammanfattning för båda, och viktig för samhället! Engelskan börjar introducera begreppet matrescence som det moderna samhället behöver ta till sig, vilket måste gälla Dahls bok också.

Att moderskapet nu framställs i all sin livsbejakande skönhet, med dess krävande mänskliga förvandlingsprocess för kvinnan, blir också ett debattinlägg i vår tids genusupplösande utilitarism. Dahl är en boklig person och hennes Havandeskapet blir också en slags filosofisk rundvandring med många infallsvinklar och lärdomar.

Boken har också ett litet antal originalteckningar av yppersta klass av Therése Ohlsson. Förlaget Syster Enbär omsluter Alva Dahls text med föredömlig färg, form och kvalitet till en prydnad, både på nattduksbordet och i bokhyllan.

Göran Fäldt