Röd tro – socialistisk kultur och livsåskådning under tvåhundra år

Stefan Arvidsson; Arkiv förlag, 2023

Som en mustig höstsoppa, fylld med läckerheter i en rejäl volym, ångar Röd tro av hög ambition, kryddad av otaliga aha-upplevelser och en kvardröjande eftersmak av viljan att veta mer. Tyvärr även en lite trist bismak av raljant ton mot kristendomen i allmänhet och katolska kyrkan i synnerhet, men inte så att det stör läsningen eller fläckar ner det i övrigt magnifika verket.

Socialism betraktas oftast som en politisk ideologi hemmahörande inom statsvetenskapen och möjligtvis filosofi, och Arvidsson har avsikten att skildra folksocialismen, det vill säga vad den genomsnittlige arbetaren håller för sant. Han synar relationen mellan religion och socialism ur alla tänkbara synvinklar: Är socialism en religion i sig? Hur har religionen sett på socialismen? Var Jesus den första socialisten? Vilka livsåskådningar har haft inflytande på socialismen?

Många har menat att Jesus var den förste socialisten, men att hans budskap förvanskats av borgerligheten till att, i stället för att bygga ett klasslöst samhälle, bygga katedraler och andra institutioner. De abrahamitiska religionerna har alla haft socialistiska utlöpare: kristna befrielseteologier, judiska kibbutzkollektiv och tankar hos islam. Övriga religioner har inte varit lika framgångsrika i sina giftermål mellan socialism och tro, men med det inte sagt att det inte gjorts en hel del signifikanta ansatser. Flörtandet från socialistiskt håll med satanism har sannolikt mer med chockvärdet än med trossubstans att göra.

Boken görs inte rättvisa i en kort recension, men jag rekommenderar den till hängmattan i sommar då ämnet är fascinerande och texten läsvänlig och medryckande. I sann socialistisk anda finns hela boken tillgänglig gratis på Arkiv förlags hemsida.

Carolina Olsson