19 december


Julgranen

Granen står så mörk och grön
under glans och glitter.
Julens stjärna, blid och skön,
högst i toppen sitter.
Bloss och ljus
glimma klart
i vårt hus
underbart.
Granen står så mörk och grön
under glans och glitter.

Kommen hit och ta’n i ring!
dansom muntra alla!
Medan glatt vi svänga kring,
må vår julsång skalla!
Lekom vid
granens stam,
som står blid,
allvarsam!
Må vi dansa granen kring,
se uppå den alla!

Må vi ock i glam och glans
bära allvar inne!
Må vi under fröjd och dans
fasthet ha i sinne!
Käckt vårt mod,
glad vår lek,
varmt vårt blod,
fritt från svek!
Stadigt mitt i blossens krans
klara stjärnan brinne!
Ur I Önnemo