3 december


Bereden väg för Herran

Bereden väg för Herran!
Berg, sjunken! djup, stån opp!
Han kommer, Han, som fjärran,
Var sedd av fädrens hopp:
Rättfärdighetens Förste,
Av Davids hus den störste.
Hosianna, Davids son!
Välsignad vare Han, som kom i Herrns namn.Frans Michael Franzén