8 december


Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet

”Därför ber jag den saliga, alltid rena, Jungfru Maria…”

De orden säger vi i syndabekännelsen i varje mässa. De pekar på det mysterium vi firar i dag: Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet. Det är en högtid så viktig att kyrkolagen kallar den obligatorisk helgdag, vilket innebär att den som kan ska delta i mässan. Marias syndfrihet är en viktig del av det glada budskapet. Den påminner oss om att frälsningen från syndens herravälde faktiskt finns och är verklig, men också om att den helt och hållet är Guds initiativ och inte någons förtjänst.

Var och en av oss är utvald att delta på särskilt sätt i Guds frälsningsplan, och Guds nåd verkar på djupet. Innan vi kan göra något gott ger han oss alltid gåvan, friheten att kunna det. Vi lyfts ur syndens träsk genom hans nåd. Maria är den hon är för att Gud vill det. Det är oförtjänt nåd, en gåva hon inte själv har meriterat sig för. Så är det också med oss. Där står vi på samma nivå som hon, vår moder och syster i kyrkan.

Källa: Katolska liturgiska nämnden, KLN