Författare: Katolskt magasin

Slaget om aborträtten

Sanna Torén Björling, Romanus & Selling, 2023 Här ges en intressant redovisning av hur den lagliga rätten till abort har utvecklats historiskt och i nutid i en rad länder. Särskilt fokus ligger på USA...

Varför just han? Berättelsen om Gustav Vasa och hans tid

Herman Lindqvist, Albert Bonniers förlag, 2023 1523 valdes Gustav Vasa till kung, en händelse som femhundra år senare framstår som en milstolpe i svensk historia. Under sina nästan fyrtio år på tronen lyckades han...

Direktorium för katekes – att föra trons låga vidare

Påvliga rådet för främjandet av ny evangelisation, 2023 Äntligen är den översatt till svenska, Direktorium för katekes – att föra trons låga vidare. Vi i Stockholms katolska stift behöver bli stärkta med en gedigen...

En värdig död – katolska perspektiv

Red. Anna Minara Ciardi, Veritas förlag, 2023 Dödshjälp är en klurig fråga som angår alla. Därför är åsikterna många, även inom en viss krets, som gruppen ”katoliker”. Generaliseringar antar ofta en fadd smak, undantagen...

Frälsningens skönhet

En ordenssyster, GAudete förlag, 2023 Denna bok berör på många sätt. Den sätter fokus på Herrens frälsningslidandes mystik och de rika frälsningsskeenden som springer fram ur den. Boken talar om den levande erfarenheten av...