Författare: Katolskt magasin

120 miljoner människor på flykt från krig och förföljelser

I morgon den 20 juni uppmärksammas världens flyktingar. ”Världsflyktingdagen” är en internationell dag utsedd av FN för att sätta fokus på flyktingars situation – ett tillfälle att bygga upp empati och förståelse för flyktingarnas...

Saligförklaring i Krakow på lördag

Fader Michal Rapacz, martyr och präst verksam i ärkestiftet Krakow, kommer den 15 juni att saligförklaras i sitt hemstift. Michal Rapacz föddes 1904 och verkade efter sin prästvigning som församlingspräst på olika platser och...

Lekfolk i Irland utbildas för att leda begravningar

På grund av prästbrist i katolska kyrkan i Irland förekommer det allt oftare att begravningar leds av lekfolk. I ett stift utbildas nu tjugofem särskilda begravningsförrättare. Stiftet Killala i västra Irland utbildas just nu...

Världshavsdagen uppmärksammas

Sedan 2008 har den av FN initierade Världshavsdagen firats den 8 juni. Också den katolska kyrkan uppmärksammar denna dag, framför allt genom att bidra med etiska förhållningssätt om hur man värnar världshaven, vilket är...

Svenska korsbärare från Rom till Aten

För femte sommaren i rad bär en grupp korsvandrare från Sverige ett kors genom Europa. I år går vandringen från Rom till Aten. Sedan 2020 har det ekumeniska initiativet Walk for Europe arrangerat allt...