Första sammanträdet med ukrainska ortodoxa synoden

På tisdagen sammanträdde för första gången den autokefala ukrainska ortodoxa kyrkans synod. Ständiga medlemmar i synoden är ”hederspatriarken” Filaret från det tidigare ”Kievpatriarkatet”, ärkebiskop Makarij från den tidigare ”ukrainska autokefala ortodoxa kyrkan” och metropoliten...