Kategori: Artiklar

Clemens I – 23 november

Ett stort land i väster brukar saluföras som Land of Opportunity (möjligheternas land) trots att verkligheten ger en helt annan bild. Berättelsen om Clemens, den tredje biskopen av Rom efter Petrus, är däremot en...

Ludmila av Böhmen

Två helgon, farmor Ludmila av Böhmen och hennes sonson kung Wenceslaus, satte tillsammans outplånliga spår hos det folk de var satta att styra. Men båda mötte också ett grymt öde på grund av sin...

Ett avslöjande med långtgående konsekvenser

Den händelse som utan tvekan har fått mest uppmärksamhet den senaste tiden inom katolska kyrkan i USA är msgr Jeffrey Burrills, generalsekreterare för USA:s biskopskonferens, avgång. Det skedde efter att den katolska nyhetssajten The...

Lek för Guds skull – lekfullhetens kreativitet, dygder och laster

Fredrik Heiding, Artos förlag, 2020 Ett av de största ögonblicken i ett barns tidiga utveckling är när det plötsligt svarar på ens blick med ett leende. I glatt samspel utvecklas snart det lilla leendet...

Slå rot i förvandlingen – Gunnel Vallquists liv och livshållning

Alva Dahl, Ellerströms förlag, 2021 Det är modigt av Alva Dahl att lyfta fram Gunnel Vallquist så snart efter hennes död. Denna lysande författare, översättare, ”subversiva traditionalist” (Vallquist om sig själv), en av de...