Kategori: DEBATT

Nej, man kan inte upphäva den eviga lagen!

En form a dualism tycker jag mig se i repliken på min debattartikel Kan man upphäva den eviga lagen? Om jag nu menar att det finns en lag i skapelsen som är ”evig” måste...

Gårdagens sanningar – nu osanningar?

Replik på diakon Göran Fäldts debattinlägg Kan man upphäva den eviga lagen? Diakon Göran Fäldts inlägg om den eviga lagen är för mig utan innehåll, tyvärr. Min naturvetenskapliga utbildning kan svårligen förenas med följande...

Tankar inför biskopssynoden

Påve Franciskus har upprepade gånger betonat att synoden inte är ett parlament. Det betyder sannolikt att frågor om vigningens sakrament, välsignelseakter för samkönade par, den mänskliga sexualitetens moral och till exempel embryoforskning inte tas...

Påve Franciskus tal inför Påvliga rådet för kommunikation – ett statement?

HBTQ-frågor är sedan länge ett känsligt ämne inom många kristna kyrkor och samfund och har på många ställen lett till konflikter och motsättningar. Katolska kyrkan är härvidlag inte förskonad. Jesuitprästen James Martin S.J. har...

Kan man upphäva den eviga lagen?

Den katolska kyrkan lär att Gud skapat naturen med en evig lag som människan är förpliktad att iaktta och inte överträda. Lagen kommer till uttryck på många sätt och på många ställen i Skriften,...