Kategori: Helena D’Arcy

Skäl till vaksamhet för trossamfunden

Inget är bestämt än, men ambitionen är tydlig. Regeringen har föreslagit att Myndigheten för statligt stöd till trossamfunden (SST), som ansvarar för hantering av statliga bidrag till alla trossamfund utom Svenska kyrkan, slås ihop...

Statistiken avslöjar vår längtan efter gemenskap

Det är lätt att bli uppgiven när man tar del av kyrkostatistiken. Det är inte bara i vårt stift som barndopen blivit markant färre, och i många länder, framför allt vår del av världen,...

Sjukdom ska botas med rätt medicin

Upprinnelsen till den synodala vägen – diskussionsprocessen som pågått i katolska kyrkan i Tyskland sedan 2019 (ej att förväxla med den pågående globala biskopssynoden om synodalitet) – var konkret. Det var efter publiceringen av...

Kyrkans lekfolk behöver kristen media

Bilden gör ett starkt intryck: den katolske ärkebiskopen Matthew Ishaya Audu av ärkestiftet Jos i Nigeria hand i hand med företrädare från andra kristna kyrkor och samfund, sida vid sida med över femtusen människor...

Ibland känns det som en dokusåpa

Det gäller att hänga med i svängarna. På sina håll är det mycket som händer inom kyrkans ledning nu, och i många avseenden är händelserna rätt dramatiska. I USA fick biskop Joseph Strickland i...