Kategori: Helena D’Arcy

Tänk efter före och håll Pandoras ask stängd

Lagen som reglerar könsbyte har åter seglat upp på den politiska dagordningen. Det som kallas en ”modernisering” av könstillhörighetslagen har blivit något av en surdeg; de tre senaste regeringarna har velat förnya lagen. Den...

Skingra dimman! Kyrkans trovärdighet står på spel

Pressmeddelandet från Roms stift härom veckan gav upphov till kollektiv hicka hos många av dem som rapporterar om katolska kyrkan. De hade nog hoppats slippa höra mer om Marko Rupnik, tidigare jesuitpater och högt...

Ungdomarnas glädje måste få smitta av sig

Förhoppningsvis har många av Km:s läsare under sensommaren haft tillfälle att tala med någon eller några av dem som var med på Världsungdomsdagen i Lissabon, som vi rapporterar om i detta nummer. Om inte,...

Utrymmet krymper – vem sätter gränserna?

Fenomenen framträder med allt större tydlighet såväl här hemma som på sina håll i Europa och på andra sidan Atlanten. Inte allt berör oss, och vissa skeenden kan tyckas avlägsna och ovidkommande. Men ur...

Välkommen utökning av biskopssynoden – men det är inget parlament

Biskopssynoden om synodalitet, med ett första möte i Vatikanen i oktober i år och ett andra i oktober 2024, är på många sätt historisk. Den har föregåtts av en lång, global konsultativ fas ända...