Kategori: Kardinal Anders Arborelius

Vi är kallade av Gud att missionera i Sverige

Innan vi finns till, är vi älskade, planerade och kallade. ”Jag kallar dig vid namn” (Jes 45:4), säger Herren till sin profet. Det gäller oss alla. Gud har en speciell och unik relation till...

Birgitta – mystiker i tiden

Vem är egentligen mystiker? Enligt den tyske teologen Karl Rahner måste den som vill överleva som kristen i vår sekulära värld vara mystiker. Mystik finns i alla religioner, men kanske också på det omedvetna...

Helighet som fördriver mörker och hat

Den senaste tiden har vi blivit påminda om att det finns något som anses heligt av vissa människor och samtidigt avvisas och smädas av andra människor. Som kristna i en sekulär och pluralistisk miljö...

Vi är kallade till att vittna om Jesus

Martyriet är en ständig verklighet i kyrkans liv. Hur kan det vara annorlunda när Kristus själv har offrat sig på korset för oss alla och för världens frälsning? ”För deras skull helgar jag mig...

Påskens budskap i krigets skugga

Medan ett blodigt krig rasar i vårt närområde kan påskens budskap och glädje ha svårt att nå ut. Det är som om vi har drabbats av en kollektiv depression, en själens dunkla natt. Det...