Kategori: Kardinal Anders Arborelius

Kardinalens kolumn

Att leva sakramentalt – utan sakrament

Som katolska kristna är vi vana att leva ett rikt sakramental liv. Söndagens eukaristi är själva höjdpunkten i vårt andliga liv. Mötet med Jesus i eukaristin hjälper oss att ta itu med det vardagliga...

Kardinalens kolumn

Herdabrev för fastetiden 2021

Fastetiden är en tid av omvändelse och ny början. Vi får gå ut i öknen med Jesus, följa honom på hans väg upp till Jerusalem där han skall lida och dö för vår frälsning....

Sankt Josefs år

För några år sedan kunde jag besöka ett karmelitnunnekloster i Buenos Aires vigt åt San José. Där vördas en bild av Sankt Josef som ligger och sover. Det var under sin sömn som Josef...

Kardinalens kolumn

Herdabrev för Livets söndag

Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud (1 Thess 5:16). Det finns ett inre samband mellan glädje, bön och tacksamhet. Det är det som skall prägla vårt inre klimat och sedan...

Kardinalens kolumn

Utom mig finns ingen Gud (Jes 45:5)

Den 15 oktober invigdes en utställning i S:t Johannes kyrka i Stockholm för att hedra hundraårsminnet av påven Johanns Paulus II:s födelse. I denna kyrka, som tillhör Svenska kyrkan, firas varje söndag tre katolska...

%d bloggare gillar detta: