Kategori: Kardinal Anders Arborelius

Min dag i coronas och Coronas tecken

I en tid när så mycket förändras kan vi tänka efter och se hur Gud kan komma in ännu mer i vårt dagliga liv. Vare sig vi vill det eller ej har corona kommit...

Meditation i coronatider: ett hjärta större än världen

Människan är skapad till Guds avbild. Något i henne kommer alltid att längta efter Gud och hans oändliga kärlek. Hennes hjärta är för stort för att låta sig nöjas med något som är mindre...

Korsvägen

Ave crux spes unica – den fornkristna hymnens ord – var hälsat kors, vårt enda hopp, sammanfattar kristendomens glada budskap. Gud själv har blivit människa för att ta på sig det lidande som vi...

Himlen på jorden

Varje gång vi firar liturgi öppnas himlen på glänt. Vi får en försmak, om än aldrig så liten och knappt förnimbar, av den himmelska bröllopsmåltiden när vi deltar i eukaristin. Men då måste vi...

Social mystik

För en kort tid sedan kunde vårt stiftsförlag, Veritas, ge ut en tegelstensbok på över tusen sidor om den katolska socialläran. Jag hoppas att många vill ta till sig det budskap som kyrkans sociallära...

%d bloggare gillar detta: