Kategori: Kardinal Anders Arborelius

Digital reträtt med start på pingstafton

Under fyra lördagar med start på pingstafton kommer biskop Anders Arborelius tillsammans med Svenska kyrkans biskop i Uppsala, Karin Johannesson, att hålla en digital, ekumenisk reträtt. Andlig boning åt Gud är namnet på den...

Stockholms katolska stift i skarpt nej till etableringsstopp för konfessionella friskolor

I ett betänkande som redovisades i januari presenterade regeringens utredare ett förslag på hur etableringsstopp för konfessionella friskolor ska kunna stoppas. I sitt yttrande ställer sig stiftet föga överraskande helt emot betänkandets förslag. Förslaget...

Två nya utnämningar till biskop Anders

Påve Franciskus kungjorde i början av augusti att kardinal Anders Arborelius blivit medlem i två olika kongregationer i den romerska kurian, Vatikanens förvaltning. Kardinalen ingår nu i Kleruskongregationen, den myndighet inom Heliga stolen som...

Notre Dame i lågor – uttalande från kardinal Anders Arborelius

Notre Dame i lågor – uttalande från kardinal Anders Arborelius

Uttalande från kardinal Anders Arborelius: ”En hel värld chockades av bilden av den brinnande Notre Dame-katedralen, en symbol för hela den västerländska civilisationen och för hela kristenheten. Det är inte bara en unik byggnad...

Biskop Anders på besök i Sörforsa

Vi ser alltid fram emot biskop Anders besök i Sörforsa, med det lilla Jesu Hjärta kapellet som nästa år blir 110 år gammalt. Innan vi visste när biskopen skulle komma hade föreningen Pilgrimstid och...