Kategori: Livets början

Norges biskopar svarar på regeringens förslag att ändra abortlagen

Norges regering föreslår att förlänga tidsfristen för abort från graviditetsvecka tolv till arton. Landets katolska biskopar är kritiska och ber att förslaget avslås. De två katolska biskoparna i Norge, biskop Bernt Eidsvig av Oslo...

Starka reaktioner när abort röstas in i Frankrikes grundlag

Måndagens omröstning, som gav en stark majoritet för att skriva in kvinnors ”garanterade frihet” till abort i grundlagen, utmynnade i stående applåder bland de röstande politikerna efter att resultatet lästs upp. Glädjen var stor...

Tyskt ärkestift: nya regler för att få bukt med brist på gudföräldrar

Ärkestiftet Freiburg, ett av sju ärkestift i Tyskland, har nyligen publicerat nya regler, som ger församlingspräster större frihet när det gäller att hitta gudföräldrar till barn som döps. De nya reglerna ska underlätta bristen...

Trots dyster statistik: fler barn med Downs får se dagens ljus i Irland

Chefen för Irlands största förlossningssjukhus, Rotunda Hospital i Dublin, har i en avgångsintervju berättat, att nittiofem procent av sjukhusets patienter som får besked om Downs syndrom väljer att göra abort. Men fortfarande är andelen...

Bad för sin son – bötfälld

Den engelska staden Bournemouth införde i höstas en så kallad ”safe zone” runt en abortklinik, där man måndag-fredag mellan kl 07 och 19 inte får göra korstecknet, visa skyltar med religiösa budskap eller på...