Kategori: Stockholms katolska stift

Stockholms katolska stift: höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare omöjliggör präster från utlandet

I en promemoria i början av maj föreslog regeringen att försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare från och med den 1 oktober ska höjas till en nivå som motsvarar 80 procent av en svensk medianlön, det vill...

Katolska kyrkans snabbast växande kristna samfund i Sverige

Tidningen Dagen har gått igenom trossamfundens medlemssiffror och jämfört dagens medlemsantal med situationen för fem år sedan. Katolska kyrkan är den kristna kyrka som vuxit mest medan många frikyrkor förlorar medlemmar. Siffrorna som tidningen...

Återstart för Justitia et pax

Kommissionen för rättvisa och fred i Stockholms katolska stift, Justitia et pax, har fått en ny generalsekreterare, som ser fram emot att återetablera kommissionens närvaro tillsammans med ordföranden, pater Thomas Idergard S.J. – Omkring...

Ny apostolisk nuntie till Sverige

Påve Franciskus utnämnde tidigare idag ärkebiskop Julio Murat, titulärärkebiskop av Orange, till apostolisk nuntie för Sverige och Island. Ärkebiskop Julio Murat föddes i Turkiet 1961, prästvigdes 1986 av påven Johannes Paulus II, och har sedan...

Stiftet publicerar synodförslag

Alla konkreta förslag som fanns i de sjuttiosju dokument som skickades in till stiftets kontaktgrupp för synodarbetet finns nu publicerade på stiftets hemsida www.katolskakyrkan.se. Samtliga förslag har delats upp i ämneskategorier som liturgi, undervisning...