Kategori: Stockholms katolska stift

Sri Lanka: Ljusmanifestation och mässa i Stockholm

En ljusmanifestation för de drabbade i Sri Lanka äger rum på Sergels torg i Stockholm torsdagen den 25 april klockan 16. Arrangörer är Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd, Sveriges Interreligiösa Råd och Interreligiöst Råd i Stockholm. ...

Catholic Voices nu i Sverige: Lekfolk tränas i att svara media

Från Storbritannien kommer det initiativ som vill bidra till att bilden av Katolska kyrkan får en mer nyanserad spegling i massmedia. Nu har rörelsen spritt sig till ett tjugotal länder, inklusive Sverige. Inför påve...

Caritas Sverige förmedlade 4,5 miljoner kronor i bistånd under 2018

Caritas Sverige summerar insamlingsåret 2018 och konstaterar att det var ännu ett svårt år för människor på många ställen i världen. Under 2018 koncentrerade Caritas Sverige sitt bistånd till ett fåtal länder som kunnat få stöd...

Fader Antounius vill bygga broar

– Jag har alltid varit en kyrkans son! Med de orden sammanfattar fader Antonius Almaleh sitt 42-åriga liv från barndomen i Irak till den nya tjänsten som kaldeisk präst i Södertälje. Däremellan finns skolåren,...

Barnskyddsombud utsett för Stockholms katolska stift

Nu har Stockholms katolska stift fått ett barnskyddsombud, Björn Håkonsson. Barnskyddsombudets roll är att bevaka skyddet för barn och ungdomar mot sexuella övergrepp inom kyrkans verksamhet. Han är också biskopens delegat i barnskyddsfrågor. Tillsättningen...

%d bloggare gillar detta: