Kategori: Stockholms katolska stift

Nordiska biskopskonferensen publicerar sammanfattning av synodsvaren

Den nordiska biskopskonferensen har i dagarna skickat in synodsvaren från de nordiska länderna, sammanslagna i ett dokument, till generalsekretariatet för synoden i Rom. Det sammanfogade dokumentet, som kan läsas i helhet på engelska via...

Skarp kritik mot etableringsstopp för konfessionella friskolor

Regeringens förslag om att helt förbjuda nya konfessionella friskolor möter hård kritik i ett yttrande från stiftet. Även många andra remissinstanser, däribland diskrimineringsombudsmannen, Sveriges kristna råd och Kristna friskolerådet, är kritiska till förslaget. Det...

Syriansk-katolska patriarken på Sverigebesök: Världen har glömt bort oss

Invigningen av De heliga martyrernas kyrka i Kista den 1 maj var en glädjefylld milstolpe för syrianska katolska kyrkan i stiftet. Syrianernas patriark Mor Ignatius Joseph III gläds för de syrianska katolikerna i Sverige...

Caritas Sverige växlar upp för att möta behov

Strömmen av ukrainska flyktingar som kommit till Sverige sedan kriget började påverkar många i stiftet, och på Caritas Sverige kraftsamlar man för att kunna möta behoven hos dem som nu är här. – Vi...

Caritas Sverige i stort behov av volontärer

Sedan en kort tid anländer ett stort antal flyktingar från Ukraina till Sverige varje dag. Merparten av dem är kvinnor och barn och Caritas Sverige varnar för att de ska åka illa ut. Samtidigt...