Kategori: Vatikanen

Vatikanen i juridiskt klagomål till Frankrike över skadestånd efter ”internt” beslut

En fransk domstol beslöt nyligen att en fransk ordenssyster, som uteslutits från sin orden efter trettiofyra år, ska ersättas med skadestånd. Vatikanen har reagerat genom att den gånga helgen överlämna ett officiellt klagomål till...

Kyrkostatistik: Afrika och Asien på fortsatt framfart

Den senaste globala statistiken för katolska kyrkan, presenterad nyligen i Vatikanens tidning L’Osservatore Romano, visar att antalet katoliker ökar – framför allt i Afrika, Latinamerika och Asien. Det är de senast tillgängliga siffrorna, från...

Nytt dokument från Vatikanen om mänsklig värdighet

Dikasteriet för trosläran publicerade tidigare i dag dokumentet Dignitas infinita (Oändlig värdighet).  Texten, som publicerats efter fem års arbete, behandlar en rad områden som alla berör människans värdighet: krig och fattigdom, våld mot migranter...

Tyska biskopar godtar Vatikanens krav

Representanter från kurian träffade i fredags ombud för den tyska biskopskonferensen för att diskutera flera av de teologiska frågor, som uppkommit under den synodala vägen i Tyskland. Heliga stolen och Tysklands biskopskonferens publicerade ett...

Belgisk biskop avstängd från ämbetet

Biskop emeritus av Brugge, Roger Vangheluwe, erkände övergrepp mot två minderåriga släktingar för fjorton år sedan, men har hittills inte straffats kyrkorättsligt. Nuntiaturen i Bryssel meddelar dock nu att ”allvarliga nya uppgifter som har...