Kategori: Vatikanen

Nya, eko-vänliga kaserner till Schweizergardet

Behovet av nya, modernare logement för det påvliga schweizergardet i Vatikanen har länge varit stort. Nu hoppas man snart kunna påbörja byggprojektet för att gardister, befälhavare och deras familjer ska slippa de nuvarande fuktskadade,...

Troskongregationen publicerar brev om dödshjälp

I ett nytt brev om eutanasi – Samaritanus bonus – fördömer Troskongregationen på nytt alla former för dödshjälp och assisterat självmord och förespråkar i stället stöd till anhöriga och vårdpersonal. Det var den 22...

Påven Benedikt tackar för nära tusen kondoleansbrev

Påven Benedikt har skrivit ett kollektivt brev till alla dem som uttryckt sin sorg efter hans bror Georg, som avled i en ålder av nittiosex år i juli. I ett brev, som skrivits under...

Heliga stolen till kyrkan i Australien: bikthemligheten är inte förhandlingsbar

I ett brev till kyrkans ledning i Australien är Vatikanen tydlig med att bikthemligheten aldrig får rubbas. Samtidigt betonas i brevet att de som utsatts för sexuella övergrepp måste uppmuntras att polisanmäla det som...

Påven donerar ambulans för hemlösa

Påven Franciskus donerade i helgen en ambulans, som kommer att användas enbart för Roms fattiga och hemlösa. – Det är en ny gåva från den helige Fadern, som getts till påvens avdelning för allmosor,...

%d bloggare gillar detta: