Kategori: Påve Franciskus

Heliga stolen redo att medverka i fångutväxling mellan ryska och ukrainska krigsfångar

Påven Franciskus har i dagarna förnyat sin vädjan om fångutväxling mellan ryska och ukrainska krigsfångar, och försäkrat om att Heliga stolen önskar underlätta arbetet att få ett sådant till stånd. Det var när påve...

Påven åter till fängelse på skärtorsdagen

Prefekturen för det påvliga hushållet meddelade i dag att påven om tre veckor, på skärtorsdagen, på eftermiddagen kommer att bege sig till ett kvinnofängelse i Rom för att fira mässan med de intagna. Redan...

Afrikansk kardinal tog fram nej till välsignelser med påven personligen

Fiducia supplicans, Vatikanens uttalande om välsignelse av ”irreguljära” par, fortsätter att ge upphov till turbulens. Kardinal Fridolin Ambomgo Besengu, ordförande för de afrikanska biskopskonferenserna, berättar i en intervju hur kontinentens ”nej” till dokumentet förhandlades...

Vatikanen drar röd linje i brev till Tysklands biskopar

I ett tresidigt brev till biskoparna i katolska kyrkan i Tyskland drar Vatikanen en tydlig röd linje vid prästvigning av kvinnor och kyrkans lära om homosexuella handlingar. Det är i ett nytt brev till...

Påven kritisk mot den synodala vägen i Tyskland

Påven Franciskus har i ett brev som svar till fyra kvinnor i Tyskland, tidigare engagerade i den synodala vägen, uttalat att katolska kyrkan i Tyskland riskerar att lämna den universella kyrkans väg. Moralteologen Katharina...