Kategori: Böcker

Vänner emellan

Ulf Ekman, Catholica, 2022 Hur ska vi finna nya sätt att nå ut med evangeliet om Jesus Kristus i dag, i en sekulär och till och med post-sekulär tid? Vänner emellan är en aktuell och...

Den gränsöverskridande människan

Glenn Hægerstam, Artos, 2022 Detta är en samling essäer som skildrar gränsöverskridande händelser i olika verkliga och fiktiva liv. Syftet med boken är att i essäform pröva författarens personliga tankar mot olika tankegångar i...

Röda sirener – en ukrainsk familje­historia

Victoria Belim, Brombergs, 2022 Det tog tid innan jag fick grepp om innehållet. Inemot hundra personer passerar revy på de trehundra sidorna. Författaren reser till för mig okända orter. Den ukrainska vokabulären tjusar men...

Maximer

Kristina, översättning och kommentar: Horace Engdahl, Atlantis, 2019 Drottning Kristina (som regerade 1644–1654) var den store Gustaf II Adolfs dotter och en intellektuell och konstnärlig begåvning. Hon chockerade sin samtid genom att abdikera från...

Katolsk studiebibel – Bibel 2000 med katolska kommentarer

Veritas Förlag, 2022 Andra Vatikankonciliet fastslog bland mycket annat de katolska biskoparnas ansvar för att vägleda de troende i deras användning av Bibeln. Biskoparna ska se till att korrekta översättningar från grundspråken tas fram,...

%d bloggare gillar detta: