Kategori: Böcker

Frälsningens skönhet

En ordenssyster, GAudete förlag, 2023 Denna bok berör på många sätt. Den sätter fokus på Herrens frälsningslidandes mystik och de rika frälsningsskeenden som springer fram ur den. Boken talar om den levande erfarenheten av...

Strapatser i helgonens fotspår – en reseskildring

Siluana Tengberg OSB, Veritas förlag, 2023 När benediktinsystern Siluana Tengberg får chansen att åka tre månader till Italien för att delta i en kurs om formation och den benediktinska spiritualiteten får hennes medsystrar i...

En kort introduktion till religionsdialog

Hedvig Larsson, Veritas skriftserie nr 8, Veritas förlag, 2023 Syftet med denna bok är att ge en bild av katolska kyrkans syn på religionsdialog samt att inspirera till ökat engagemang i den dialogen. Det...

Drottning Margaretas dröm

Erik Petersson, Natur och Kultur, 2023 Detta är en välskriven krönika över drottning Margaretas tid: 1300-talets Norden. En tid som inte är helt olik vår egen med krig, farsot, intriger, klimatkris och maktpolitik, men...

I den Helige Andes skola

Jacques Philippes, Catholica, 2023 Som titeln annonserar handlar detta om en slags lärobok, en manual med samma konkreta tilltal som vi känner igen från Jaques Philippes tidigare böcker. I yttre mening är detta en...