Kategori: Vatikanen

Nytt dokument ger Vatikanen större inflytande vid påstådda övernaturliga uppenbarelser

Dikasteriet för trosläran publicerade i fredags ett dokument med nya bestämmelser om vad som ska gälla vid inrapporterade övernaturliga fenomen. Beslut om fenomens äkthet kommer att centraliseras till Vatikanen, och ingen biskop, inte heller...

Heliga stolen redo att medverka i fångutväxling mellan ryska och ukrainska krigsfångar

Påven Franciskus har i dagarna förnyat sin vädjan om fångutväxling mellan ryska och ukrainska krigsfångar, och försäkrat om att Heliga stolen önskar underlätta arbetet att få ett sådant till stånd. Det var när påve...

Vatikanen i juridiskt klagomål till Frankrike över skadestånd efter ”internt” beslut

En fransk domstol beslöt nyligen att en fransk ordenssyster, som uteslutits från sin orden efter trettiofyra år, ska ersättas med skadestånd. Vatikanen har reagerat genom att den gånga helgen överlämna ett officiellt klagomål till...

Kyrkostatistik: Afrika och Asien på fortsatt framfart

Den senaste globala statistiken för katolska kyrkan, presenterad nyligen i Vatikanens tidning L’Osservatore Romano, visar att antalet katoliker ökar – framför allt i Afrika, Latinamerika och Asien. Det är de senast tillgängliga siffrorna, från...

Nytt dokument från Vatikanen om mänsklig värdighet

Dikasteriet för trosläran publicerade tidigare i dag dokumentet Dignitas infinita (Oändlig värdighet).  Texten, som publicerats efter fem års arbete, behandlar en rad områden som alla berör människans värdighet: krig och fattigdom, våld mot migranter...