Kategori: Vatikanen

Påven Benedikt tackar för nära tusen kondoleansbrev

Påven Benedikt har skrivit ett kollektivt brev till alla dem som uttryckt sin sorg efter hans bror Georg, som avled i en ålder av nittiosex år i juli. I ett brev, som skrivits under...

Heliga stolen till kyrkan i Australien: bikthemligheten är inte förhandlingsbar

I ett brev till kyrkans ledning i Australien är Vatikanen tydlig med att bikthemligheten aldrig får rubbas. Samtidigt betonas i brevet att de som utsatts för sexuella övergrepp måste uppmuntras att polisanmäla det som...

Påven donerar ambulans för hemlösa

Påven Franciskus donerade i helgen en ambulans, som kommer att användas enbart för Roms fattiga och hemlösa. – Det är en ny gåva från den helige Fadern, som getts till påvens avdelning för allmosor,...

Vatikanens arkiv återöppnas i dag

Vatikanens apostoliska arkiv återöppnar i dag 1 juni efter att ha varit stängt i tolv veckor. Många hade sett fram emot 2 mars, då Vatikanens apostoliska arkiv öppnade avdelningen från Pius XII:s pontifikat. De...

Charles de Foucauld ett steg närmare helgonförklaring

Vatikanens kongregation för helgonförklaringsprocesser kungjorde i onsdags att processerna för tolv kvinnor och män tagit ännu ett steg. Det är påven som nu godkänt att sju män utnämns till martyrer samt att helgonförklaringsprocesserna för...

%d bloggare gillar detta: