Integritetspolicy

I maj 2018 fick Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning som reglerar hur organisationer och företag får behandla personuppgifter. Den nya dataskyddsförordningen heter GDPR (General Data Protection Regulation) och ersätter PUL – personuppgiftslagen.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning och personnummer eller en kombination av dessa.

Vem berörs av GDPR?
Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter. Det är Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning som är ansvarig för personuppgifterna.

Varför har Katolskt magasin ett prenumerantregister?
Katolskt magasin har ett register för att kunna distribuera varje utgåva av tidningen till dem som prenumererar. Till prenumerantregistret hör ett avtalsregister som möjliggör för prenumeranterna att fortsätta prenumerera, och ger oss möjlighet att bevaka prenumerationstiden och fakturera för nytt år.

Vilka finns i registret?
I registret finns alla som prenumererar på tidningen, och alla som beställer från butiken.

Vilka uppgifter samlar vi in, och på vilket sätt?
Vi samlar in namn, telefonnummer, bostadsadress och mejladress om den finns. Personuppgifterna samlas in genom beställningar av prenumerationer via hemsidan, mejl eller telefonsamtal.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?
Vi sparar personuppgifter så länge som de behövs för distribution av tidningen. Om prenumeration sägs upp så raderar vi alla uppgifter efter ca 6 månader.

Kan man begära ut uppgifter som finns om en själv?
Ja, alla har rätt till ett registerutdrag. Kontakta Katolskt magasin om du vill ha ett.

Vem kan man kontakta vid frågor om GDPR?
Vid frågor om hur Katolskt magasin hanterar den nya dataskyddsförordningen, välkommen att mejla till admin@katolsktmagasin.se

Cookie-filer
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.