Stiftet betalar prenumerationen på Km

Från och med januari 2024 har alla katoliker i Sverige möjlighet att prenumerera gratis på Katolskt magasin, tack vare att prenumerationen betalas av Stockholms katolska stift. Det som krävs är att prenumeranten är registrerad medlem av Stockholms katolska stift och själv anmäler sitt intresse att få tidningen gratis. Erbjudandet gäller tillsvidare och en prenumeration per hushåll. Erbjudandet gäller inte retroaktivt.

Jag önskar:(obligatoriskt)