Katolskt magasin söker chefredaktör

Katolskt magasin är ett kommunikations- och informationsorgan som utges av Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning. Katolskt magasin samverkar med Stockholms katolska stift i frågor kring kyrkans kommunikation och information. Idag ges tidningen ut med tio nummer per år på prenumerationsbasis.

Till Katolskt magasins viktigaste uppgifter hör
• att stärka den katolska identiteten och verka för samhörighet katoliker emellan,
• att återspegla Katolska kyrkans liv i Sverige och världen,
• att bidra till fördjupad kunskap om, och vara ett forum för reflektion kring, katolsk tro och katolskt liv,
• att belysa kultur- och samhällslivet ur ett katolskt perspektiv,
• att uppmärksamma vad som sker inom andra samfund och religioner med ambitionen att förstärka den ekumeniska och interreligiösa dialogen,
• att ge plats för konstruktiva samtal i aktuella frågor,
• att, i enlighet med god journalistisk sed, bevaka händelser och förhållanden inom kyrka och samhälle.

Vi söker dig som har
• stort engagemang för att driva och ge ut en tidskrift parallellt med publicering i andra mediekanaler samt att delta i debatten kring frågor som berör kyrkan och dess medlemmar,
• intresse av att utveckla Katolskt magasin såväl innehålls- som affärsmässigt,
• dokumenterad redaktionell kompetens,
• omvittnade goda ledaregenskaper och vana från förändringsprocesser inom media,
• har mycket god kunskap om och stark lojalitet till Katolska kyrkan.

Anställningen är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm med tillträde senast 1 juli.

Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta
styrelseordf. Charlotte Byström, 0705 86 60 06 eller
styrelseledamot Joakim Bergman, 070 663 21 00.

Välkommen med din ansökan jämte CV senast 31 mars till

Katolskt magasin
Att. Charlotte Byström
Rundelsgränd 6E
753 12 Uppsala

Print Friendly, PDF & Email