Om Km

Om Km – Katolskt magasin

 • Nr 1 - Januari 2018
  Nr 1 - Januari 2018
  Santa Maria degli Angeli e dei Martiri - Kaldéernas kyrka äntligen invigd - Besök hos kapucinerna i Newark - Svår kamp för demokrati i Västpapua
 • Nr 2 - Februari 2018
  Nr 2 - Februari 2018
  Påven i Chile och Peru - Goda initiativ i Vår Frälsares församling - New Yorkmagasin önskar bredd - Heliga platser kommer till liv
 • Nr 3 - Mars 2018
  Nr 3 - Mars 2018
  Får kvinnorna plats i kyrkan? - Nätetikett för god kommunikation - Döden tolkad i kyrkokonsten - Prisbelönt ost från norska munkar
 • Nr 4 - April 2018
  Nr 4 - April 2018
  Kyrkan och klimatet
 • Nr 5 - Maj 2018
  Nr 5 - Maj 2018
  Pilgrim
 • Nr 6 - Juni 2018
  Nr 6 - Juni 2018
  Musiklivet i kyrkan
 • Nr 7-8 - Juli/Augusti 2018
  Nr 7-8 - Juli/Augusti 2018
  Kyrkan och reliker - Utmaningar för präster i norr - Gran Canaria firar sina helgon - Kroatisk vallfärd till Vadstena
 • Nr 9 - September 2018
  Nr 9 - September 2018
  Stiftsvallfärden 2018 - Satsning på växande bibelintresse - Marielund, en knutpunkt för kyrkans folk
 • Specialnummer 2016
  Specialnummer 2016
  Specialnummer om påvebesöket: Ekumeniken - Mässan i Malmö - Vem är påve Franciskus? - Röster och mängder av bilder

Katolskt magasin – Km – är en katolsk nyhets- och kulturtidskrift som görs av katolskt lekfolk. Vi berättar om kyrkan och dess tro och lära utifrån lekfolkets perspektiv och ger dig hela den bredd och det djup som ryms inom begreppet katolsk kultur.

I Km kan du läsa spännande artiklar, djuplodande personporträtt, resereportage och omvärldsskildringar, men också nyheter om det som sker inom Katolska kyrkan i Sverige och utomlands och andliga reflektioner där både präster, ordensfolk och lekfolk delar med sig av sin tro. Vi går också på djupet med de svåra frågorna om människans okränkbara värdighet.

Katolskt magasin ges  av Stiftelsen katolsk kyrkotidning och utkommer med 10 nummer per år. Tidningen grundades 1926 under namnet Hemmet och Helgedomen och ändrade 1960 namnet till Katolsk Kyrkotidning. 1997 bytte man återigen namn, till Katolskt magasin.

Vill du stödja oss? Sätt in ditt bidrag på Pg 369930-3 eller Bg 417-4926 eller swisha på 1235589288

» Prenumerera!
» Köp lösnummer!
» Annonsera!

*Stockholms katolska stift = Katolska kyrkan i Sverige

Print Friendly, PDF & Email