VÅRA SENASTE ARTIKLAR:

Havandeskapet

Alva Dahl; Syster Enbär, 2023 Alva Dahls anteckningar under sitt havandeskaps hela förlopp har blivit en bok för kvinnor och mödrar att glädja sig åt. Dahl menar inte att hon erfarit något unikt personligt...

Markus Ji Tianxiang 7 juli

Markus Ji Tianxiang föddes 1834 i en inhemsk katolsk familj i norra Kina. Han var läkare, och i trettioårsåldern ska han ha fått någon form av magåkomma, en smärtsam sådan. Han behandlade sig själv...

Jesuiternas historia i Sverige 1879-2001

Klaus Schatz; översättning: Kaj Engelhart & Veritas förlag; Veritas förlag, 2024 Katolska kyrkans historia i Sverige under de senaste hundrafemtio åren är i hög grad en historia om jesuitorden, som på avgörande sätt har...

Kriget mot Väst – att bemästra en tid av oförnuft

Douglas Murray; Nopolar Publishing, 2023 När den brittiske journalisten och författaren Douglas Murray för några år sedan publicerade The Strange Death of Europe om migration, islam, demografi och europeisk identitet så väckte boken –...

Kyrkan rustar inför jubelåret 2025

Vi står på tröskeln inför jubelåret 2025 och i Rom är förberedelserna igång för att ta emot miljontals pilgrimer från hela världen. Traditionen har judiska rötter som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden....