Taggat: Abort

Norges biskopar svarar på regeringens förslag att ändra abortlagen

Norges regering föreslår att förlänga tidsfristen för abort från graviditetsvecka tolv till arton. Landets katolska biskopar är kritiska och ber att förslaget avslås. De två katolska biskoparna i Norge, biskop Bernt Eidsvig av Oslo...

Starka reaktioner när abort röstas in i Frankrikes grundlag

Måndagens omröstning, som gav en stark majoritet för att skriva in kvinnors ”garanterade frihet” till abort i grundlagen, utmynnade i stående applåder bland de röstande politikerna efter att resultatet lästs upp. Glädjen var stor...

Bad för sin son – bötfälld

Den engelska staden Bournemouth införde i höstas en så kallad ”safe zone” runt en abortklinik, där man måndag-fredag mellan kl 07 och 19 inte får göra korstecknet, visa skyltar med religiösa budskap eller på...

Korstecknet förbjudet inom viss zon i Bournemouth

Sedan 13 oktober är det förbjudet att göra korstecknet, använda vigvatten eller be högt inom en viss radie från en abortklinik i den engelska staden Bournemouth. Ett hundra brittiska pund eller rättegång. Det är...

USA:s biskopar mot nytt abortlagförslag

USA:s katolska biskopskonferens har kritiserat ett lagförslag från representanthuset som skulle underlätta tillgången till abort. Lagen ”House Bill” om skydd för kvinnors hälsa, som parlamentet röstade igenom på fredagen med 219 röster mot 210,...