EU:s biskopar välkomnar anslutning för Albanien och Nordmakedonien

De europeiska katolska biskoparnas kommission (COMECE) välkomnar att samtal inletts med Albanien och Nordmakedonien om EU-medlemskap. De är ett tecken på ”stabilitet, välstånd och fred”, skriver biskoparna och lyckönskar befolkningen i de två balkanstaterna....