Slå rot i förvandlingen – Gunnel Vallquists liv och livshållning

Alva Dahl, Ellerströms förlag, 2021 Det är modigt av Alva Dahl att lyfta fram Gunnel Vallquist så snart efter hennes död. Denna lysande författare, översättare, ”subversiva traditionalist” (Vallquist om sig själv), en av de...