Nyutnämnd ambassadör vid Heliga stolen

Sveriges nye ambassadör vid Heliga Stolen heter Andrés Jato. Han efterträder Cecilia Björner, som har haft ämbetet 2016–2021. För närvarande är Andrés Jato chef för Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och icke-spridning. Tidigare var han bland...