Taggat: Anders Arborelius

Tjugo nya kardinaler kreerade

Vid ett konsistorium i lördags upphöjde påve Franciskus tjugo nya kardinaler. Efter den högtidliga ceremonin besökte de nya kardinalerna påve emeritus Benedikt XVI. Av de tjugo nya kardinalerna var alla utom en närvarande vid...

Påven framhåller kardinal Arborelius som förebild

En ny omfattande intervju med påve Franciskus publicerades i dag på ett flertal språk. Intervjun gjordes i samband med att chefredaktörerna för Jesuitordens europeiska kulturtidskrifter mötte påven i Vatikanen den 19 maj (däribland Signums chefredaktör,...

Andlig boning åt Gud

Karin Johannesson & Anders Arborelius, Argument förlag, 2022 En stor glädje i svensk kristenhet är den ekumeniska vänskapen mellan biskop Karin Johannesson och kardinal Anders Arborelius. Under pandemins år tog den sig uttryck i...

Hälsning till alla troende i Stockholms katolska stift med anledning av kriget i Ukraina

Hälsning till alla troende i Stockholms katolska stift med anledning av kriget i Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina har kardinalen skrivit en särskild hälsning, som kommer att läsas upp i mässorna på söndag i anslutning till kardinalens herdabrev inför fastan.  Kära bröder och systrar! I måndags...

Visitatorerna har anlänt till Köln

De två apostoliska visitatorerna kardinal Anders Arborelius och biskopen av Rotterdam, Hans van der Hende, som har påvens uppdrag att undersöka ärkestiftet Köln, anlände på måndagseftermiddagen till staden vid Rhen. I morgon tisdag för...