Taggat: Andra Vatikankonciliet

Liturgireformen, kalenderreformen och osynliggörandet av de heliga kvinnorna

I den romerska ritens traditionella eukaristiska bön, Canon Romanus, den första eukaristiska bönen, högtidlighålls och vördas minnet av sju heliga kvinnor från den latinska kyrkans första århundraden: Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia och...

Hans Küng – viktig och ansedd, men omstridd, teolog

Ingen fred i världen utan fred mellan religionerna. Den tesen formulerades av teologen Hans Küng 1989. Idag talar erfarenheterna för att han hade rätt. Den schweiziske teologen och katolske prästen avled den 6 april,...

Varför dessa ”-ismer”?

I Katolskt magasin nr 1/2021 fanns en text av fader Lars Messerschmidt om det andra Vatikankonciliets liturgireform. En intressant text, då den gav inblickar i de föreställningar och attityder som styrde åtminstone en av...