Änglarna. Tro och erfarenhet

Syster Siluana Tengberg, Artos, 2021 Änglar, finns dom? var en film som gick upp på biograferna. Om den gav något svar på frågan vet jag inte men när jag läst denna bok av benediktinsyster...