Ny förordning ska underlätta organdonationer

Regeringen har beslutat om ett nytt regelverk för donationsregistret, som samlar information om individers inställning till donation för att göra det enklare för vårdpersonalen. Den nya förordningen är tänkt att vara ett svar på...