Taggat: Assisi

Påven: dags att lyssna på de fattiga

Påven: dags att lyssna på de fattiga

Världsdagen för de fattiga – den näst sista söndagen under kyrkoåret – proklamerades av påve Franciskus 2016, som avslutning på Barmhärtighetens år. Inför dagen uppmanas alla att rikta sig till sina medmänniskor i samhällets...

Tretton nya kardinaler utnämnda

Den 28 november får katolska kyrkan tretton nya kardinaler, meddelade påven Franciskus i går.  Det överraskande meddelandet lästes upp i slutet av Angelusbönen den 25 oktober. Nio av de tretton är under åttio år,...