Påven Benedikt tackar för nära tusen kondoleansbrev

Påven Benedikt har skrivit ett kollektivt brev till alla dem som uttryckt sin sorg efter hans bror Georg, som avled i en ålder av nittiosex år i juli. I ett brev, som skrivits under...