En munks vishet – Bernhard av Clairvaux andliga och teologiska profil

Dominik Terstriep S.J. (Artos, 2021) Man blir förbluffad när man öppnar detta magnum opus. Det inleds på ett mycket originellt sätt, som man inte hade väntat sig. I del ett med rubriken Bernhard och...