Binas historia – vad vill du föra vidare till nästa generation?

  Bidöden, visst låter det förfärligt. Det är det också för utan bin är mänskligheten förlorad. Maja Lundes debut i genren vuxenroman är en skickligt komponerad och mångbottnad berättelse. Den är moralisk utan att...