Nytt initiativ i USA ska öka katolikers medvetenhet om eukaristin

Resultaten från en undersökning bland katoliker i USA 2019 var avslöjande: endast en tredjedel av de tillfrågade instämde med katolska kyrkans lära att Jesus helt och fullt är närvarande i eukaristin. Nu pågår ett...