Taggat: böcker

Böneexperimentet uppmuntrar till kreativitet

  I en tidigare anmälan av boken Hjälp Tack Wow berättade jag om har jag önskade en ”nybörjarguide till bönens värld” i mitt tidiga kristna liv. På samma sätt ”efterlyste” jag en handledning till...

Gode Gud välsigna maten amen

  En hel bok om bordsbön – funkar det? Absolut! Det kanske rent av är nödvändigt, inte minst för människor som vuxit upp i en helt sekulär miljö, där bordsbönen ses som något lite...

Mordet i sakristian

Mordet i sakristian

  I den sakristia jag håller till i sker väldigt sällan något oväntat eller spännande och jag såg med förväntan fram emot att läsa en deckare med titeln Mordet i sakristian. Det mest dramatiska...

Boksläpp i Eugenia: Spännande samtal om medeltidens människor

  Kan man tro på mirakel? Och kan man tro på medeltidens föräldrars kärlek till sina barn? Det var de två huvudfrågorna för professor Eva Österberg när hon skrev boken ”Tro, tillit, tvivel. Barn...

Av längtan född

  Längtan är ett av det svenska språkets vackraste ord. Den innefattar så mycket av vad det betyder att vara människa. Wramhult tar ordet på stort allvar i sin bok och ger oss vägledning...