Upprop för saligförklaring av brittisk missionär

  En grupp troende samlar in pengar för att kunna finansiera en undersökning av lekmannamissionären John Bradburnes liv och dygder i syfte att få honom saligförklarad. Gruppen leds av Bradburnes släkting, den 63-åriga Celia...